Bygger och reparerar all typ av hårdvara inkl i laptops.
Begär in ett kostnadsförslag för ett ungefärligt pris.
Arbetar mot timpris.